• depresyon,  depresyon tedavisi nedir

    DEPRESYON

    Günümüz metropol dünyasında geçmişten gelen şartların değişmesi, şehirleşmenin artarak bireylerin yalnızlaşması, stresli yaşam olayları, sosyoekonomik düzeyin düşük olması, ailede bulunan depresyon öyküsünün genetik aktarımı, bireyin sosyal destek sistemi yani eş, akraba, yakın arkadaş ilişkilerinin yeterli olmaması, evlenip boşanmak gibi çeşitli nedenlerle kişilerde en çok görülen psikiyarik bozukluktur depresyon. Depresyon belirtileri duygudurum, bedensel ve bilişsel olmak üzere 3 alt başlıkta toplanmaktadır. 1)Duygudurum Belirtileri: çökkün duygudurum, bütün etkinliklere karşı ilgide azalma (anhedoni), düşük benlik saygısı, değersizlik ve suçluluk duyguları, 2)Bedensel Belirtiler: yorgunluk ve enerji kaybı (letarji), çok fazla kilo verme veya çok fazla kilo alma, uykusuzluk çekme veya çok uyuma gibi uyku örüntüsünde belirgin değişiklik, hareketlerin çok yavaşlaması (psikodevinsel retardasyon) veya hareketlerde…

Soru Sor
Sorularınız mı var?
Merhaba,ben Psk. Cemreözcan
Tüm sorularınızı yanıtlamak için buradayım
Powered by